خیمه-چادردوزی
خیمه سپه
مدیریت: نادر ارشادی
انواع چادر وخیمه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
م حر پلاک: 562