ریسندگی و بافندگی
دفتر طراحی نقشین
مدیریت: سپاهی
خدمات طراحی چاپ و گلدوزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ ولیعصر، چهارراه امیراکرم، ابتدای خ برادران مظفر جنوبی، ساختمان آرا، طبقه 5