دفتر خدمات الکترونیک شهر (کد 1101)
دفتر خدمات الکترونیک شهر (کد 1101) - ارائه کلیه خدمات شهرسازی و شهرداری در خیابان انقلاب - صدور انواع پروانه ها و گواهی نامه ساختمان خیابان انقلاب - استعلامات بانک و طرح در خیابان انقلاب
مدیریت: سیدناصرالدین هاشمی


 دفتر خدمات الکترونیک شهر (کد 1101) 

(زیر نظر موسسه فناوران شهر وابسته به شهرداری تهران) 
 فرا منطقه ای - مناطق 22گانه* ارائه کلیه خدمات شهرسازی 
* صدور انواع پروانه های ساختمانی 
* تخریب نوسازی و تغییرات 
* صدور انواع گواهی 
* پایانکار و عدم خلاف 
* بلامانع ناحیه و شهرسازی
* صدور مفاصا نوسازی 
* صدور فیش عوارض نوسازی و پسماند 
* مفاصا حساب و عوارض خودرو 
تعویض آرم طرح ترافیک 
* ثبت نام طرح ترافیک 
* استعلامات بانک و طرح
* ثبت و ارائه امور مهندسین ناظر
* شماره امضا مهندسین ناظر
* ثبت گزارشات مرحله ای 

شماره تماس:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، خیابان شهید نظری، پلاک: 84 واحد 1
ایمیل: