چاپ صدف در میدان انقلاب - چاپ دیجیتال کتاب  و مجله - مجله در تیراژ محدود - صحافی پایان نامه - سیمی - چسب گرم - میدان انقلاب - تهران - منطقه 7
چاپ صدف در میدان انقلاب - چاپ دیجیتال کتاب و مجله - مجله در تیراژ محدود - صحافی پایان نامه - سیمی - چسب گرم - میدان انقلاب - تهران - منطقه 7
مدیریت: محمدرضا کریمی
چاپ دیجیتال کتاب و مجله در تیراژ محدود(1 تا 500 جلد)
Telegram
@sadafchap
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
میدان انقلاب ، خیابان 12 فروردین ، بعد از خیابان شهدای ژاندارمری ، ساختمان ناشران ، طبقه زیر همکف ، پلاک 16/7

تصاویر