خیاطی-مزون-خرج کاری
ترنم
مدیریت: حسین قاآنی
مزون
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
ولیعصر - بالاتراز جمهوری پاساژ آزاد طبقه اول پلاک: 24/1