محصولات فرهنگی و هنری
موسسه فرهنگی هنری ایران گام
مدیر: حسین خانی
آثار موسیقی وفیلم مرکز تولید وپخش کاست
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ ولیعصر ، ایستگاه توانیر ، نبش ک احتشام