خیاطی-مزون-خرج کاری
طلوع نو
مدیریت: فرهادخانی
مزون
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
ولیعصر چ جمهوری پاساژ آزاد طبقه زیرهمکف پلاک: 169