صحافی
دهخدا
مدیریت: ذوح اله مهدوی حاجی
صحافی
شماره تماس:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
جمهوری خ دانشگاه شمالی بین روانمهر و وحید نظری پلاک: 134