کتاب فروشی پرستو
کتاب فروشی پرستو - کتاب فروشی - انقلاب
مدیریت: منصور فتحی
کلیه کتب کارشناسی و کارشناسی ارشد، کلیه کتب مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مدرسان شریف، پارسه، ماهان، پوران پژوهش، جهش سری عمران، نگاه دانش و کلیه کتب دانشگاهی، کتابهای دانشگاه پیام نور، کمک درسی کاج، قلم چی، مبتکران، خیلی سبز، الگو ، آزمون وکالت، دگتری ، آزمون های استخدامی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران خیابان انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشکده تهران پاساژ اندیشه طبقه همکف پلاک: B4

کلمات کلیدی:
کتاب فروشی پرستو
کلیه کتب کارشناسی و کارشناسی ارشد در منطقه 12
کلیه کتب پوران پژوهش در منطقه 12