محصولات فرهنگی و هنری
فروشگاه چتر
مدیریت: علیرضا عظیمی
کتاب، سی دی، صنایع دستی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ انقلاب، بین خیابان 12فروردین و فخر رازی، شماره 1286