بافندگی جم (حاجیان)
بافندگی جم (حاجیان)
مدیریت: کیوان حاجیان و آقای صادقی
بافت انواع پارچه های گردباف و فانتزی
شماره تماس:
(دفترمرکزی: 66497496)
(کارخانه: 44980670)
فکس:
(دفترمرکزی: 66461791)-(کارخانه: 44982050)
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
دفترمرکزی:فلسطین جنوبی، روبروی کوچه صدیقی، مجتمع تجاری ترمه سرا، شماره 208
کارخانه:کیلومتر17 جاده مخصوص کرج، خ داروپخش، خ ششم، شماره 12