دندانپزشکی - دندانسازی
ستارخان
مدیر: داریوش صادقیان
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ستارخان روبروی باقرخان جنب بانک ملی