کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
محمدزاده
مدیریت: عبدالعلی محمدزاده
لوازم کشاورزی