دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر فرخی
مدیر: دکتر مرتضی فرخی
دندانپزشک زیبایی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ستارخان نرسیده به باقرخان پلاک: 146