دندانپزشکی - دندانسازی
پردیسان
مدیر: دکتر مجتبی شمس
کلینیک دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ستارخان تقاطع بهبودی پلاک: 182