کبابی روز به روز
کبابی روز به روز
مدیر: مهدی کماسی
کباب سرا و تهیه غذا
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ستارخان، شهر آرا، روبروی اداره گذر نامه، پلاک: 8