دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر گرجیان
مدیر: دکتر زریتا گرجیان
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
مترو شریف - خ حبیب الهی پلاک: 141 طبقه 2