داروخانه دکتر مشهدیان - داروخانه در ستارخان - داروخانه محدوده ستارخان - داروخانه در منطقه 2
داروخانه دکتر مشهدیان - داروخانه در ستارخان - داروخانه محدوده ستارخان - داروخانه در منطقه 2
مدیر: خانم نوید رویان
داروخانه، مجهز به لابراتوار ساخت داروهای ترکیبی و داروهای پوستی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ستارخان، خ نیایش، خ امام منتظر، روبروی بازار روز تهران ویلا، کوچه ربیع پلاک: 1