دندانپزشکی - دندانسازی
اهورا
مدیر: علیرضا قربانی
تهیه وتوزیع مواد و تجهیزات دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
آزادی، نبش اسکندری شمالی پاساژ آزادی