دندانپزشکی - دندانسازی
نادمی
مدیر: جواد نادمی
جراح دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
خ ستارخان، خ کوثرسوم پلاک: 316