اکتیو دنتال
اکتیو دنتال
مدیر: هاشم و مجید میرزایی
تجهیزات دندانپزشکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ آزادی، ایستگاه دکتر قریب، بازار بزرگ کاوه پلاک: 4