شوینده و بهداشتی
نوری
مدیریت: حسن نوری
شوینده و بهداشتی
شماره تماس:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
جمهوری، خ جمال زاده شمالی پلاک: 1378