موسسات و انجمن های خیریه
انجمن جامعه دندانسازان ايران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
ميدان انقلاب, خ کارگرشمالی, خ ميرخانی (نصرت), قبل از جمال زاده, نبش کوچه ارجمند پلاک: 154 طبقه 3