نانوایی سنتی و فانتزی
نان فانتزی تک
مدیر: محمد حیدری
نان فانتزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مهرآباد جنوبی - 20 متری شمشیری -قبل از دانشگاه هوایی - نبش کوچه مددپور پلاک: 327