نمایندگی های مرکزی خودرو
پارس خودرو کد نمایندگی تعمیرگاه 2
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
6664377
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
سه راه آذری- به سمت میدان قزوین - جنب ایستگاه اتوبوس