کمپرسورهای صنعتی-معدنی
هوایاران اطلس کوپکو - فیلتر هوا - روغن - سپراتور - کمپرسور - هوایار - خیابان قزوین - منطقه10
مدیریت: آقایان محمدحسن افسونگر و کیانی
فروش، تعمیر و تامین قطعات کمپرسورهای اطلس کوپکو
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
خیابان قزوین، نبش خ سبحانی، مجتمع میلاد قائم، طبقه همکف واحد 258
تصاویر