اغذیه -رستوران -سفره خانه
آشپزخانه بابا سید
مدیر: سید داود موسوی
تهیه غذا (سرویس رایگان)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
میدان معلم، خیابان تختی، ابتدای خ یادگار غربی، پلاک: 204