برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
ایران پارس
مدیر: ایرانی
پیچ متری از تولید به مصرف
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
شاد آباد-مرکز تجاری 17 شهریور - بلوک Bالف پلاک: 38