برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
فروشگاه مرادی
مدیر: جواد مرادی
عرضه میلگرد و ترانس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
بازار آهن غرب تهران(شادآباد)، بلوک اردیبهشت پلاک: 47