کارت خوان سیار ایران مهر
کارت خوان سیار ایران مهر
مدیر: محمود بابایی
نمایندگی دستگاه کارت خوان ثابت و سیار، کارگزاری رسمی شرکت فن آوا
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، میدان معلم، پاساژ معلم، ورودی3 ، واحد27
تصاویر