کارت خوان سیار ایران مهر
کارت خوان سیار ایران مهر
مدیر: محمود بابایی
نمایندگی دستگاه کارت خوان ثابت و سیار ، کارگزاری رسمی شرکت فن آوا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
چهارراه یافت آباد ، بلوار معلم ، میدان معلم ، پاساژ معلم ، ورودی 3 ، واحد 27
تصاویر