زنجیر-فولی
نیک کار ماشین
مدیر: داود شفائی
تعمیر زنجیر، جوشکاری و روکش کاری انواع رولیک و چرخ با دستگاه تمام اتوماتیک زیر پودری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
خیابان آیت اله سعیدی، نرسیده به میدان بوتان، پلاک: 6