شیرینی فروشی مهتاب نو
شیرینی فروشی مهتاب نو - بهترین شیرینی فروشی در سی متری جی - سفارش کیک و شیرینی در سی متری جی - بهترین آجیل فروشی در سی متری جی - منطقه 9
مدیریت: ابراهیم ابراهیمی
عرضه و ارائه شیرینی آجیل 
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
تهران، خیابان سی متری جی، خیابان سادات، تقاطع 13متری حاجیان، پلاک 169