محصولات فرهنگی و هنری
داریوش
مدیر: عادل اقبالی
محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ جمهوری ، نبش پ فرقانی ، تقاطع سی تیر پلاک: 206