الکترونیک صنعتی افشار - قطعات الکترونیک - خیابان جمهوری
الکترونیک صنعتی افشار - قطعات الکترونیک - خیابان جمهوری
مدیریت: الطفات افشار
فروش قطعات الکترونیک اروپائی ، روس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران ، خیابان جمهوری ، خیابان 30 تیر ، پاساژ نو بهار ، پلاک 14