خیمه-چادردوزی
نمایشگاه خیمه هنگام
مدیریت: محمدرضا ضرابی ها
اولین سازنده چتر سایبان در ایران و تولید چتر تبلیغاتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
امام خمینی-روبروی فروشگاه مرکزی اتکا(ارتش) پلاک: 215