سالن های تئاتر و آمفی تئاتر
تالار فرهنگ
مدیریت:
سالن های تئاتر و آمفی تئاتر
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان حافظ