لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی
ایمن ابزار سلمان - - لوازم آتش نشانی امام خمینی - تجهیزات ایمنی توپخانه - کفش ایمنی حسن آباد - منطقه 12
مدیر: سلمان علایی
تهیه و توزیع تجهیزات فردی - آتشنشانی، پخش کفش ایمنی آریا
شماره تماس:
فکس:
66172005
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان امام خمینی ، روبروی بیمارستان سینا ، پاساژ رشید 3 ، طبقه دوم ، پلاک 12