الکترونیک (خدمات)
فروشگاه منصور الکترونیک - توزیع انواع قطعات الکترونیک - انواع مقاومت - منطقه 11 - خیابان جمهوری
مدیریت: وثاقی
تهیه و توزیع انواع قطعات الکترونیک، رله، دیوید، مقاومت، فیبر مدارچاپی، LED ، فیوز، قلع، جافیوزی و...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خیابان جمهوری ، پاساژ توکل ، طبقه اول ، پلاک 124