آزاد الکترونیک - تهیه و توزیع قطعات الکترونیک - تعمیرات تخصصی - سیستمهای صنعتی - برد الکتریکی - خیابان جمهوری - منطقه 12 - تهران
آزاد الکترونیک - تهیه و توزیع قطعات الکترونیک - تعمیرات تخصصی - سیستمهای صنعتی - برد الکتریکی - خیابان جمهوری - منطقه 12 - تهران
مدیریت: محمدمهدی یوسفی
تهیه و توزیع قطعات الکترونیک |، تعمیرات تخصصی سیستم های صنعتی ، طراحی و ساخت و اجرا برد های الکترونیکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران ، خیابان جمهوری ، نبش خیابان سی تیر ، پاساژ فرقانی ، طبقه دوم ، پلاک 12