زنجیر-فولی
فروشگاه نادی حق
مدیر: محمد حسین نادی حق
انواع زنجیرهای صنعتی و تخصصی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ امام خمینی، میدان حسن آباد، کوچه شجاعی پلاک: 63