موسسات و انجمن های خیریه
پیوند دوگل
مدیریت: حسن ادیب زاده
موسسه خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
جمهوری - نبش چ استانبول پاساژ گلشن پلاک: 9