پخش قطعات لوازم خانگی زردکوهی - پخش قطعات لوازم خانگی - جمهوری
پخش قطعات لوازم خانگی زردکوهی - پخش قطعات لوازم خانگی - جمهوری
مدیریت: مهدی زردکوهی
پخش قطعات لوازم خانگی
شماره تماس:
فکس:
66754880
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ جمهوری، ساختمان آلومینیوم طبقه 8 ،واحد833