باتری نوین - باتری سمعک - باتری قلمی - موتور ساعت دیواری در جمهوری - منطقه 12 - تهران
باتری نوین - باتری سمعک - باتری قلمی - موتور ساعت دیواری در جمهوری - منطقه 12 - تهران
مدیریت: ناصر ماجدی
پخش انواع باتری سمعک و قلمی، سکه ای، دوربینی و موتور ساعت دیواری
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
تهران ، جمهوری، ساختمان آلومینیوم، پلاک: 326 طبقه 3
وب سایت رسمی:
ایمیل: