چسب صنعتی
مپل مکس
مدیریت: ابوالفضل الهامی
انواع چسب
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
امام خمینی کوچه جمشید خواه پاساژ تیموریان طبقه 1 پلاک: 120