دوخت لباس ایمنی قلی زاده
دوخت لباس ایمنی قلی زاده
مدیر: مهدی قلی زاده
لباس کار و ایمنی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد، کوچه خادم، پلاک 13
تصاویر