ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)
تدارکات بسته بندی جعفری - ابزار آلات صنعتی - خیابان امام خمینی - حسن آباد - تهران
مدیریت: پرویز جعفری
ابزارآلات صنعتی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران ، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد ، مقابل پاساژ ابزار یرایق، کوچه سلطانی، پلاک 10