چسب صنعتی
تهران چسب
مدیریت: مهدی اسلامی
چسب کارتی های نواری