الکترونیک (خدمات)
فروشگاه جشنواره - رقص نور - نورپردازی مجالس - تابلوهای LED - تلویزیون شهری - عروسکهای تبلیغاتی - لیزرهای نوشتاری تبلیغاتی - بلک لایت - لیزرهای کیلومتری - کفی LED - تابلوهای LED ثابت - دستگاه بخارساز - پروژکتور - عروسک هوا رقصان- مووینگ
مدیریت: حمیدرضا آرمان نسب
سیستم های نورپردازی و تابلوهای LED - عروسکهای بادی و افکتهای تبلیغاتی و لیزری - رقص نور - لیزر شو - تابلو - بلک لایت - فلاشر - تلویزیون شهری - ساعت مسجدی
https://telegram.me/jashnvareh625 فروشگاه جشنواره - رقص نور - نورپردازی مجالس - تابلوهای LED - تلویزیون شهری - عروسکهای تبلیغاتی - لیزرهای نوشتاری تبلیغاتی - بلک لایت - لیزرهای کیلومتری - کفی LED - تابلوهای LED ثابت - دستگاه بخارساز - پروژکتور - عروسک هوا رقصان- مووینگ