محصولات فرهنگی و هنری
تصویرگستر پاسارگاد
مدیر: اسدزاده
پخش محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
م امام خمینی - ابتدای خ فردوسی پلاک: 28