مهدی دزیانی - الکترونیک دزیانی - جمهوری - منطقه 12
مهدی دزیانی - الکترونیک دزیانی - جمهوری - منطقه 12
مدیریت: مهدی دزیانی
واردات و تهیه وتوزیع قطعات الکترونیک
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
جمهوری پاساژ عباسیان طبقه دوم پلاک: 21